Vil styrke digitale nyheter

07.09.2016 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl ---- Følg oss på Twitter og Facebook

Nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord varsler endringer i NRK Nyheter. Hun vil gjøre NRK bedre i stand til å møte publikums nye medievaner og skal satse mer på mobil og internett, men fortsatt være sterk på TV og Radio.

- Vi må forholde oss til verden slik den er, mener Beverfjord. - Nyhetsoppdatering via mobilen er det som nå vokser raskest. NRK må styrkes på mobil, nett og breaking news for å være publikums førstevalg på nyheter, sier nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord i en pressemelding.

Ledelsen i NRK Nyheter ønsker å opprette en egen oppdateringslinje og ansatte i NRKs nyhetsdivisjon ble i dag varslet om omorganiseringen på et allmøte. Her understreket Beverfjord at NRK Nyheter må stå på flere ben for å lykkes fremover, og at nyhetene må ha både oppdatering og dybde.

- Publikum flytter seg raskt, sier nyhetsdirektøren. - Vi har en sterk posisjon på radio og TV, men vi må øke innsatsen på nett og mobil. Det er der folk oppsøker nyheter. Nyhetsformidling ligger i kjernen av NRKs allmennkringkasteroppdrag. For å oppfylle dette oppdraget, må vi gjøre endringer som sørger at vi enda bedre treffer publikum der de er, sier Beverfjord.

Dette skal ikke gå utover andre medier. Samtidig som NRK nyheter ønsker å styrke den digitale nyhetsleveransen, er målet å beholde den sterke posisjonen på TV og Radio, særlig morgen og kveld. Dybdejournalistikken er viktig for NRK, og Dagsrevyen, magasinprogrammer og Dagsnytt vil fortsatt være høyt prioriterte sendinger, går det fram av pressemeldingen.

Mer om NRK Kilde og Foto: NRK

---- Følg TVNYTT.NO på Twitter og Facebook