Reiser tilsynssak mot TV2

12.06.2017 - TVNYTT.NO - KYRRE DAHL ---- Følg oss på Twitter og Facebook

Medietilsynet setter nå i gang tilsynssak mot TV2. Bakgrunnen er at Allmennkringkastingsrapporten 2016 ble offentliggjort i dag. Generellt mener Medietilsynet at NRK, P4, Radio Norge og TV2 ivaretar sine forpliktelser, men P4 og TV2 får likevel en tilssynssak mot seg.

På TV-siden er Medietilsynet ikke helt fornøyd med TV2. Bakgrunnen er at kanalen ikke har vært jevnlig nok i sitt porgramtilbud.

TV2 tok opp viktige og relevante temaer i sine program for unge i 2016, men oppfylte for første gang i avtaleperioden ikke kravet om at et slikt programtilbud skal sendes jevnlig.

- TV 2 hadde program for unge i kun 18 av årets 52 uker og ikke noe tilbud i perioden fra midten av februar til midten av september, skriver Medietilsynet, som i flere år pekt på at TV 2s programtilbud til unge har ligget i nedre sjikt av hva som kan regnes for å være jevnlig, og vil nå ta opp bruddet i en egen tilsynssak.

NRK oppfylte ikke kravet om å ha en andel på 25 prosent nynorsk og heller ikke kravet om å sende jevnlige program for unge på samisk. Det er generalforsamlingen ved kulturministeren som følger opp brudd på NRKs allmennkringkastingsforpliktelser.

P4 har de siste tre årene brutt kravet om å ha egne program for smale grupper, og Medietilsynet vil nå reise tilsynssak for dette bruddet i 2016. P4 sendte kun ett nytt program rettet mot smale grupper, og resten av programmene var repriser fra tidligere år.

- Allmennkringkasterne skal sikre at både smale og brede publikumsgrupper får et innholdstilbud. En slik veksling mellom smalt og bredt innhold bidrar også til å eksponere publikum for innhold de ikke nødvendigvis oppsøker selv, skriver tilsynet i sin rapport.

De kommersielle allmennkringkasterne har krav om lokalisering utenfor Oslo. Når det gjelder Radio Norge har Medietilsynet under tvil kommet til at kravet til lokalisering utenfor Oslo er oppfylt i 2016.

2017 er det siste året med allmennkringkastingsforpliktelser for Radio Norge og P4. Kulturdepartementet vil vurdere om det i fremtiden skal etableres egne ordninger for kommersiell allmennkringkasting på ra

Mer om Diverse

Følg TVNytt.no på Twitter og Facebook

Eiendomsmeglere på TV
TV2 satser på komiserien Meglerne. Trenger du en ekte eiendomsmegler?
Anbefalt:
Å bruke TV til investeringer
Ny trend for investering. Les mer
Axo Finans - med vår forbrukslån kalkulator kan du beregne månedskostnaden på ditt nye lån.