TV-reklame ned 8 % så langt i år

15.05.2019 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om DIVERSE

Tall fra Mediebyråforeningen er ikke lystig lesning for de store TV-selskapene. Annonseinntektene svikter i årets fire første måneder.


Skjermbilde FOTO: Mediebyråforeningen

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen for 1. tertial 2019 er klart. Etter årets fire første måneder ser vi en negativ utvikling i reklamemarkedet på 5,4 prosent sammenlignet med fjoråret. Isolert sett hadde TV en nedgang på 4,7 prosent i april måned. Akkumulert for årets fire første måneder lander man på minus 8,3 prosent.

– TV faller fortsatt. Det er klart at det merkes når den største reklamebæreren ifølge våre målinger faller såpass mye. TV har tyngde i det norske mediemarkedet, sier daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen.

April isolert sett hadde en tilbakegang på 1,1 prosent. – Det er positivt at markedet ikke går mer ned enn 1,1 prosent når vi vet at påsken var en del av april måned i år. Sånn sett tar vi igjen litt av det tapte – og vi er minus 5,4 prosent ned i forhold til første tertial i fjor, sier Mandt Larsen i en pressemelding.

Kilde: Mediebyråforeningen - Mer om DIVERSE - Følg TVNytt.no på Twitter og Facebook