TV 2 frikjent i Hjerneforsker-saken

12.11.2019 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om TV2

Lagmannsretten mener TV 2 hadde solid forankring for sin nyhetsdekning av hjerneforskningsprosjektet ved Ullevål sykehus.


Logo

Professor Per Kristian Eide ved advokat Per Danielsen saksøkte i 2016 TV 2, TV 2s sjefredaktør og tidligere redaktører, i tillegg til flere av mediehusets journalister for ærekrenkelser i forbindelse med dekningen av et av professor Eides hjerneforskningsprosjekter ved Ullevål sykehus. Professor Eide fikk i juni 2017 medhold i Oslo tingrett. TV 2 og journalistene anket til Borgarting lagmannsrett.

I dag har lagmannsretten kommet til motsatt resultat av tingretten. TV 2 og journalistene som arbeidet med saken er frifunnet.

– I dag er jeg først og fremst glad for at vi kan legge denne saken bak oss, og for at lagmannsretten gir oss medhold i at hverken TV 2 eller journalistene ikke skal betale erstatning etter å ha arbeidet frem og publisert disse sakene.Lagmannsretten stadfester at dette er et viktig journalistisk arbeid i ytringsfrihetenskjerneområde, sier sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes.

I dommen fremhever Lagmannsretten betydningen av TV 2s arbeid: «TV 2 satte fokus på et forskningsprosjekt der en pasientgruppe ble utsatt for alvorlig risiko for skade forbundet med et inngrep som de selv ikke fikk noe nytte av.» De sier at avgjørelsen ikke var tvilsom, og at «TV 2 hadde til dels en solid forankring for det som ble fremholdt i de ulike TV-innslag og nettartikler».

Retten uttaler også at det «var avgjort hold i inntrykket TV 2 skapte om at den reelle risikoen forbundet med biopsiene ble underkommunisert». – For TV 2 er pasientene aller viktigst, behandlingen av dem og deres rettigheter skal stå i sentrum for vår oppmerksomhet. Vi har hele ment at vår dekning har vært innenfor ytringsfrihetens grenser. Vi har tatt opp viktige prinsipielle forhold rundt forskning på mennesker og forhold som er svært viktige for pasienter og pårørende. Vi er fornøyd med at lagmannsretten ser dette. Jeg lover at TV 2 og våre journalister skal fortsette å lage saker som denne, til pasientenes beste, sier Sandnes.

Lagmannsretten bekrefter også at pasientene ikke ble tilstrekkelig informert om risikoen ved å delta i forskningsprosjektet: «TV 2 fikk frem at skader i strid med regelverket ikke var meldt fra til Helsetilsynet. Oppslagene skapte stor offentlig debatt. Saken kom opp i Stortinget i oktober 2013. Flere deltakere i forskningsprosjektet sto etter hvert frem og fortalte om at de ikke var blitt orientert om at det forelå en ikke ubetydelig risiko for skade forbundet med vevstakingen fra hjernen».

Kilde: TV2 - Mer om TV2 - Følg TVNytt.no på Twitter og Facebook