NRK avlyser sin store sykkelsommer

15.04.2020 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om NRK

I løpet av fem uker i sommer skulle NRK sykle gjennom fem områder i Norge. Nå parkeres hele sykkelturen i lys av den usikre situasjonen rundt korona framover.


Sykkelsommer FOTO: NRK

Planen var å lage sakte-TV hvor det i løpet av fem uker i sommer skulle sykles gjennom fem områder i Norge. For å få til det skulle 40 NRK-medarbeidere være på reisefot gjennom fem uker i juli og august. Nå blir det ingen sykkelsommer på NRK. Risikofaktorene med å gjennomføre prosjektet vurderes som for mange og derfor stanses prosjektet.

Prosjektleder for Sykkelsommer i NRK, Ingrid L. Olderbakk, sier at NRK etter grundig overveielse har konkludert med at at det blir for vanskelig å fortsette planleggingen slik koronasituasjonen er. - NRK har derfor besluttet å stanse prosjektet sommeren 2020, sier Olderbakk.

Hun viser til usikkerheten som ser ut til å prege både Norge og verden fremover. - Vi kunne ha utsatt beslutningen en stund til. Men dersom vi skal ha tid og ressurser til å komme opp med et alternativ som er mindre utsatt for usikkerheten rundt smittesituasjonen, ser vi det mest hensiktsmessig å stoppe prosjektet, slik det er planlagt nå, fortsetter hun.

Olderbakk viser til at det flere grunner til at det ser vanskelig ut med å gjennomføre sykkel-sakte-tv-prosjektet nå. Både med hensyn til bemanning og i disse dager planlegge et prosjekt hvor målet er å samle mye folk. - Hele sykkelprosjektet egner seg derfor dårlig for ikke å samle publikum og holde god avstand mellom folk. Hele poenget har jo som ved de tidligere sakte-TV-prosjektene vært å lage god TV og samle folk samtidig, poengterer hun.

Hun sier de nå vil se på muligheter for å lage TV-underholdning som kan la seg gjennomføre uansett retningslinjer og smittevernhensyn i sommer. - Vi har bare tiden og veien på oss for?å lage et alternativt opplegg som lar seg gjennomføre rent praktisk og som er av en slik kvalitet som publikum forventer av NRK. Vi vil gå ut med informasjon så snart vi vet hva dette blir, sier prosjektleder Ingrid L. Olderbakk i NRK.

Kilde: NRK - Mer om NRK - Følg TVNytt.no på Twitter og Facebook