TV 2 klar med første allmennkringkasterregnskap

04.05.2020 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om TV2

TV 2 har levert det første regnskapet for den nye allmenkringkasteravtalen. Det viser at mediehuset leverte på samtlige krav og styrket seg på kvalitetsinnhold i 2019. Det har betydd mye i koronakrisen.


TV 2-sjef Olav T. Sandnes og Medietilsynets direktør Mari Velsand. Skjermdump

Regnskapet som ble overlevert Medietilsynet torsdag 30. april inneholder både en redaksjonell oppsummering (redaksjonelt regnskap, vedlagt) av 2019 og hvordan mediehuset leverer på innholdskravene, samt beregninger av inntekter og kostnader knyttet til forpliktelsene i avtalen med staten.

– Dette er en spesiell og usikker tid. Det gjør meg ekstra stolt og glad over å legge frem dette regnskapet, som viser at TV 2 og de dyktige folkene våre leverte på hele spekteret av allmennkringkastertjenester og -krav gjennom hele 2019, sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes.

– TV 2s redaksjonelle regnskap viser i detalj at vi har levert på hvert enkelt punkt og viser et totalbilde av hvordan TV 2 har tatt allmennkringkasteroppdraget på største alvor. Det har rigget oss for enda viktigere oppgaver nå i 2020, sier Sandnes.

Regnskapet går gjennom hvordan TV 2 har levert riksdekkende egenproduserte nyhetssendinger, barne- og ungdomsprogram, samt satset enda mer på norsk film- og tv-drama gjennom året.TV 2 har også ansatt flere folk og journalister i hovedredaksjonen i Bergen. Nysatsingen Lab2 vant diplom under utdelingen av den prestisjetunge presseprisen Skup i helgen, for arbeidet med «Kunstgressbløffen».

– Koronakrisen har vist hvor viktig det norske mediemangfoldet er. Mediene formidler informasjon og er arenaer for meningsbrytning, samtidig som de gir oss gode kulturopplevelser å samle oss rundt nå når vi ikke kan samles fysisk. TV 2 er, med sin kvalitet og kompetanse, et viktig bidrag til alt dette. Jeg er glad for at vi har fått på plass en avtale som bidrar til å sikre at vi har en solid allmennkringkaster som ser Norge og verden fra et annet sted enn Oslo. Det er viktig for mediemangfoldet, og for demokratiet vårt, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Kilde: TV2 - Mer om TV2 - Følg TVNytt.no på Twitter og Facebook