NRK klarte ikke nynorskkravet i 2020

19.01.2021 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om NRK

Koronapandemien har satt kjepper i hjulene for nynorsk-bruken i NRK, men TV-kanalene gjorde det relativt bra.


Den endelige utregningen for 2020 viser at totalt 24,2 % av innholdet til NRK var på nynorsk. Det gjelder radio, TV og internett.

Kravet som er satt av stortinget er at 25 % av innholdet skal være på nynorsk, noe NRK klarte for første gang å oppfylle i 2019.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen forklarer til NRK at årsaken til at de ikke klarte kravet i fjor blant annet er koronapandemien:

– Vi hadde ikkje tilstrekkeleg mange nynorsktalande programleiarar på nyheiter på dei nasjonale flatene, forklarer Eriksen.

Samtidig gjorde pandemien at mye planlagt innhold ikke ble noe av. – Her må vi ta rev i segla og skjerpe oss, sier kringkastingsjefen, ifølge NRK.

NRK2 var kanalen som hadde mest nynorsk innhold, med en andel på 30,6 %, mens NRK1 lå under kravet på 22,0 %. NRK3 klarte seg bedre på 26,5 % nynorskandel.

Kilde: NRK - Mer om NRK - Følg TVNytt.no på Twitter og Facebook