Annonse

Flere så på TV når pandemien startet

27.01.2021 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om DIVERSE

Halvparten av befolkningen økte sin mediebruk under den første delen av koronapandemien, viser en ny rapport fra Medietilsynet. TV ble en samlende arena.Informasjonsbehovet har vært enormt, og tallene viser at de redaktørstyrte mediene har vært en fellesarena under pandemien, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Fredag 29. januar legger Medietilsynet fram en omfattende rapport om mediebruk i Norge.

Bruken av tv, nettaviser og strømmetjenester økte umiddelbart etter nedstengningen av Norge i mars 2020. Tv ble en sentral informasjonskanal i forbindelse med koronautbruddet, både blant nordmenn og i de fleste andre land i Europa. Tv er fremdeles en viktig nyhetskilde for folk flest, men tidsbruken falt tilbake til normalnivå da høsten kom, og koronapandemien var blitt en del av hverdagen.

Sosiale medier har gått kraftig tilbake som en av de viktigste nyhetskildene sammenlignet med målingen Medietilsynet gjorde i 2019, samtidig som betalt nettavis er blitt viktigere for folk under pandemien. Fra vår til høst 2020 økte andelen som har betalt nettavis som en av sine viktigste nyhetskilder markant fra 34 til 41 prosent, noe som faller sammen med at flere har tilgang til betalte avisnyheter digitalt.

– Store og dramatiske hendelser, som en pandemi jo er, gjør at behovet for grundig informasjon, nyheter og analyse blir stort. Mange har oppsøkt redaktørstyrte journalistiske medier, mens sosiale medier langt fra har hatt den samme posisjonen som nyhetskilde under pandemien. Tallene understreker de redaktørstyrte medienes betydning som nyhetskilder, sier Velsand.

Rapporten viser at alle nordmenn ønsket å lese nyheter om koronapandemien, uavhengig av alder. I underkant av 80 prosent foretrakk nasjonale nyheter om pandemien, 60 prosent søkte internasjonale nyheter og 54 prosent ønsket lokale nyheter.

– Det er verdt å legge merke til at det er små aldersforskjeller i interessen for nyheter om korona, særlig siden bruksmangfoldsrapporten viser at det er generasjonsforskjeller i generell nyhetsinteresse og mediebruk i Norge, sier Velsand.

Kilde: Medietilsynet - Mer om DIVERSE - Følg TVNytt.no på Twitter og Facebook


Annonse