Annonse

Innfrir TV2 sine forpliktelser?

26.03.2021 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om TV2

Medietilsynet går nå i gang med å undersøke om TV 2 innfridde kravene i avtalen om kommersiell allmennkringkasting i 2020. – Vår vurdering offentliggjøres i juni, sammen med vurderingene av om NRK oppfyller sine forpliktelser, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.


Olav T. Sandnes, TV2 gir rapport til Mari Velsand, Medietilsynet - Foto: Medietilsynet

Avtalen mellom TV 2 og staten skal blant annet bidra til å styrke mediemangfoldet i Norge. Et annet mål med den femårige avtalen er å sikre at NRK har en konkurrent, og at det produseres riksdekkende nyhetssendinger utenfor Oslo.

Medietilsynet vurderer årlig om TV 2 overholder sine forpliktelser i avtalen, og dette ble gjort for første gang i fjor. TV 2 leverte et solid allmennkringkastingstilbud i 2019, men brøt to av kravene: Kanalen hadde ikke majoriteten av de redaksjonelle medarbeiderne ved hovedredaksjonen i Bergen gjennom hele 2019 og sendte ikke nok innhold om religion og livssyn. Bruddet på lokaliseringskravet reduserte kompensasjonen med 5,8 millioner kroner.

TV 2 har nå overlevert sin rapport fra 2020. – Den endelige kompensasjonen for 2020 fastsettes etter Medietilsynet har vurdert om kravene ble oppfylt i fjor, sier Velsand.

– Oppdraget som allmennkringkaster var i 2020 kanskje viktigere enn noen gang i TV 2s snart 30 år lange historie. Våre folk har virkelig stått på for å dekke alle de store nyhetssakene og drive kritisk journalistikk for å svare på informasjonsbehovet i befolkningen, men også sørget for viktige lyspunkter og pusterom i hverdagen, sier Olav T. Sandnes, sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2.

Avtalen om kommersiell allmennkringkasting innebærer at TV 2 får dekket nettokostnader på inntil 135 millioner kroner årlig i fem år for å levere blant annet daglige nyhetssendinger, norskspråklige barneprogram og norsk film og tv-drama. Avtalen trådte i kraft 1. januar 2019, og varer frem til 31. desember 2023.

Medietilsynets ansvar er å årlig vurdere om TV 2 overholder sine forpliktelser i avtalen. – Vi skal både undersøke om innholdskravene er oppfylt og sikre at kompensasjonen ikke overstiger nettokostnadene for å levere allmennkringkastingsinnholdet. TV 2 kan ikke benytte den offentlige støtten til å finansiere den øvrige virksomheten, sier Velsand.

Kilde: TV2 - Mer om TV2 - Følg TVNytt.no på Twitter og Facebook


Annonse