Annonse

TV-tittingen holdt seg stabil i 2020

27.04.2021 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om DIVERSE

Andelen av befolkningen som så på lineær-TV holdt seg stabil i 2020, etter mange års nedgang. Det viser tall fra SSBs Mediebarometer.


Foto: Pixabay

Det siste tiåret har det vært en bratt nedgang i andelen av befolkningen som ser på lineær-TV en gjennomsnittsdag. I 2012 lå andelen for første gang under 80 prosent, og 2019 var det første året da under halvparten av befolkningen så på TV, med 48 prosent. I 2020 var det fortsatt 48 prosent som så på lineær-TV, slik at andelen har holdt seg stabil. Dette kommer fram i ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Her ser vi en tydelig sammenheng med koronapandemien. I årets første kvartal, hvor målingen i hovedsak skjedde før Norge stengte ned, fortsatte nedgangen slik den har gjort i flere år for lineær-TV. I de tre påfølgende kvartalene flatet dette ut. Altså var det ikke flere som droppet lineær-TV utover året, sier Emma Schiro, statistikkansvarlig for Norsk mediebarometer.

En større andel av de som så på TV en gjennomsnittsdag valgte å se på direktesendte nyheter i fjor. Andelen økte fra 53 prosent i 2019 til 62 prosent i 2020. En kikk på alders- og kjønnsfordelingen blant TV-titterne viser at det særlig var flere unge kvinner som så mer på direktesendte nyheter i 2020.

Papiravisene har som kjent vært i hardt vær lenge. Andelen som leser papiravis har gradvis falt fra år til år siden 1994, da andelen var på 85 prosent. I 2020 var det 24 prosent av befolkningen som leste papiravis en gjennomsnittsdag – en nedgang på 3 prosentpoeng fra året før.

Samtidig er det stadig flere som leser nyheter på nett. Dette mer enn veide opp for nedgangen i papiravislesing i 2020. Den samlede andelen som leser aviser på enten papir eller nett en gjennomsnittsdag økte fra 73 prosent i 2019 til 77 prosent i 2020.

– Det er helt tydelig at folk har vært opptatt av å få med seg nyheter i 2020. Andelen som har tilgang til betalt nettavisabonnement har også økt til 29 prosent fra 26. Det var også færre som oppga at de ikke fulgte med på nyheter på tvers av ulike plattformer, sier Emma Schiro i Statistisk sentralbyrå.

Kilde: SSB - Mer om DIVERSE - Følg TVNytt.no på Twitter og Facebook


Annonse