Annonse

11 vil ha TV-aksjonen i 2022

06.05.2021 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om NRK

11 organisasjoner søker om å få TV-aksjonen i NRK i 2022


FOTO: Collage / NRK

Redd Barna, SOS Barnebyer, Leger uten grenser og Flyktninghjelpen er blant de store organisasjonene som søker om å få TV-aksjonen i NRK på nytt.

Alle de elleve 2022-søkerne har også søkt tidligere, åtte av organisasjonene har hatt TV-aksjonen i NRK en eller flere ganger før, mens tre ikke har hatt den tidligere.

Tre av søkerne, Barnekreftforeningen, Fontenehus og Norske Kvinners Sanitetsforening, sier de vil sette i gang prosjekter i Norge om de blir tildelt aksjonen.

Kreftforeningen sier i sin søknad at de i all hovedsak vil bruke pengene i Norge, men også sette av noe til internasjonalt kjøp av medisiner. De øvrige søkerne vil bruke pengene på prosjekter i land både i Afrika, Asia og Sør-Amerika.

Kilde: NRK - Mer om NRK - Følg TVNytt.no på Twitter og Facebook


Annonse