Annonse

Helsepartiet har klaget NRK inn til OSSE

10.09.2021 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om DIVERSE

På bakgrunn av nye partiers manglende tilgang til NRKs ulike plattformer, valgomater og partiguide, har Helsepartiet klaget NRK inn for Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE). Helsepartiet stiller til valg i alle 19 valgkretser men har ikke sluppet til i noen av NRKs rikssendinger.


Leder Erik Hexeberg og nestleder Lise Askvik - Foto: Helsepartiet

Helsepartiet sendte 8. sept 2021 vedlagte klage til OSSE. Helsepartiet mener NRK manipulerer og påvirker valget ved systematisk og bevisst informasjonsskjevhet, i strid med OSSEs retningslinjer.

- NRKs dekning er i strid med prinsippet om politisk pluralisme og kravene til mediedekningen i statseide medier. Derfor har Helsepartiet bedt OSSE om vurdering av NRKs dekning ved årets stortingsvalg, sier Helsepartiets leder, lege Erik Hexeberg.

Prinsippet om retten til synlighet i statlige medier følger av retningslinjene for valg, utformet av Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE), hvor Norge er ett av 57 medlemsland. Kravet skal sikre demokratiske og rettferdige valg.

- NRK diskriminerer partiene som utfordrer det bestående både i journalistikk, valgomat og partiguide, sier Hexeberg. - Jeg mener NRK som statskanal har et særskilt ansvar for å sørge for mangfolk i den politiske debatten. Det mangler NRK nå, sier Hexeberg og fortsetter: - Nye og mindre partier har samme rett til synlighet. Partienes størrelse er ikke avgjørende for sendetid eller synlighet. OSSEs prinsipp rommer krav om at alle partier skal løftes frem, uavhengig av størrelse.

Helsepartiet opplever at sju av de 16 riksdekkende partiene blir i det store holdt utenfor NRKs journalistikk. Velgerne har heller ikke fått nødvendig kjennskap til partiene gjennom NRKs valgomat eller partiguiden. - Dette opplever vi som udemokratisk og diskriminerende. Det er et problem for nye partier, men det er et enda større problem for demokratiet, sier Hexeberg.

Grunnlegger av Helsepartiet er journalist og forfatter Lise Askvik. - Hver eneste dag møter vi velgere som ennå ikke har hørt om Helsepartiet, til tross for at vi nå stiller til vårt tredje valg. NRK har vært oppsiktsvekkende avvisende, noe jeg reagerer sterkt på både som journalist gjennom 30 år og som politiker, sier Askvik.

- I tillegg til brudd på OSSEs krav er det Helsepartiets oppfatning at NRKs diskriminering av de nye partiene er i strid med Grunnlovens § 100 siste avsnitt: «Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for eit ope og opplyst offentleg ordskifte.», sier Erik Hexeberg. Resultatet av NRKs skjeve dekning er et demokratisk problem fordi NRK er med på å sementere makten; de store partiene forblir store og de politiske utfordrerne holdes nede, mener Helsepartiet.

NB: Undertegnende er selv aktivt medlem i Helsepartiet, men har ikke hatt noe med denne saken å gjøre.

Kilde: Helsepartiet - Mer om DIVERSE - Følg TVNytt.no på Twitter og Facebook


Annonse