Annonse

Serie om Tina Jørgensen-saken

14.09.2021 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om TV2

Forfatter og tidligere politietterforsker Jørn Lier Horst og journalist Hans Petter Aass er sentrale i en kommende TV 2-serie om det uoppklarte drapet på Tina Jørgensen.


Hans Petter Aass (f.v.), Torunn Austdal Rasmussen og Jørn Lier Horst - Foto: Håvard Solem/TV2

– Vi har jobbet i lengre tid med denne serien, som vi håper kan kaste nytt lys over Tina-saken. Forrige ukes utvikling gir fornyet håp om at det fortsatt er mulig å løse mysteriet, sier TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen.

Tina Jørgensen forsvant natt til 24. september 2000 i Stavanger. 21-åringen ble funnet drept i en kum ved Bore kirke på Jæren etter én måned. Drapet er fortsatt uoppklart.

Sammen med Novemberfilm startet TV 2 tidligere i år arbeidet med en ny dokumentarserie om Tina-saken, med forfatter og tidligere politietterforsker Jørn Lier Horst og den prisvinnende journalisten Hans Petter Aass i spissen. Håpet er å finne nye opplysninger som kan bidra til en oppklaring av saken.

– Det har gått over to tiår siden Tina Jørgensen ble drept, men tiden trenger ikke være en hindring for å finne nye svar. Snarere tvert imot. Mennesker som den gangen saken var ny valgte å tie, kan nå være i en annen livssituasjon som gjør det lettere for dem å snakke nå. Det skjer sjeldent uoppfordret, men ny oppmerksomhet kan gi ny informasjon. Min erfaring er at hver gang en gammel sak blir tatt fram igjen i media tilfører det nye opplysninger. Av og til verdifulle. Av og til avgjørende, sier Jørn Lier Horst.

Horst påpeker at det er flere spesielle sider ved Tina-saken: – Fra et etterforskningsperspektiv er det en uvanlig planmessighet over de etterfølgende handlingene. Typisk for overfallsdrap er at åsted og funnsted er ett og samme. At det er utført av en person som er ute av kontroll og ikke har brukt mye tid på å skjule liket eller fjerne spor. I dette tilfellet er liket fraktet bort i bil og det er nedlagt arbeid i å skjule det. En slik organisert drapsmann er uvanlig, sier Horst.

Tina Jørgensens mor, Torunn Austdal Rasmussen, medvirker også i serien: – Jeg føler meg privilegert over at TV 2 vil fokusere på denne saken. Jeg ønsker så inderlig at saken skal bli løst, og av respekt for Tina kommer jeg til å lete etter svar til min siste dag. Mitt hjerte gråter hver dag, og jeg vet at noen der ute vet noe. Jeg stiller opp på dette i håp om å få svar på hvem som drepte Tina, sier Tinas mor, Torunn Austdal Rasmussen.

Journalist Hans Petter Aass dekket både Tengs- og Jørgensen-sakene for VG da de skjedde, og er i dag ansatt i Stavanger Aftenblad. Nå har han en sentral rolle i arbeidet med serien som skal komme på TV 2. – Den siste utviklingen er utrolig spennende. Etter så mange år hadde ikke politiet siktet noen i Birgitte-saken uten noe håndfast å gripe fatt i. Men fortsatt er det for tidlig å fastslå at Birgitte-saken er løst. Men viser det seg at politiet nå har oppklart både Tina-saken og Birgitte-saken etter så mange år, er det en stor fjær i hatten for de etterforskerne som i dag jobber med saken, sier Aass.

Kilde: TV2 - Mer om TV2 - Følg TVNytt.no på Twitter og Facebook


Annonse