Annonse

Mange klager på NRKs valgdekning

22.09.2021 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om NRK

En evaluering av NRKs valgdekning er blant det som står på programmet når Kringkastingsrådet har sitt første møte etter sommeren torsdag 23. september.


Kringkastingsrådet (2017). FOTO: NRK

Svært mange av klagene som har kommet til rådet i forkant av høstens første møte gjelder valget. Hele 644 av de 1539 henvendelsene rådet har valget som tema.

De aller fleste (over 400) har reagert på en klimapsykolog som oppfordret til å stemme grønt. Mange av klagerne mener hans MDG-bakgrunn burde fremgått tydeligere.

Nærmere 200 har også henvendt seg til Kringkastingsrådet angående humorserien "Ramm i Tokyo" som NRK valgte å avpublisere. De fleste som har tatt kontakt angående denne serien mener det var feil av NRK å ta denne bort.

Hvordan publikums bruk av medier er i endring og hvordan pandemien har forsterket dette ytterligere samt en oppsummering av NRK-seilasen med Statsraad Lemkuhl i sommer står også på agendaen for Kringkastingsrådet torsdag.

Møtet torsdag blir det første fysiske møtet til rådet etter pandemien. Møtet starter kl. 09 og avsluttes kl. 13 med informasjon fra kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Kringkastingsrådet er et rådgivende organ for NRK, oppnevnt første gang i 1933. Rådet har til oppgave å drøfte og uttale seg om hovedlinjene i NRKs programvirksomhet, både innen radio og TV. Det kan også gi råd i administrative og økonomiske saker. Sakene rådet behandler kan komme både fra kringkastingssjefen og fra NRKs seere og lyttere. Det kan også behandle saker som rådet selv mener bør tas opp

Kilde: NRK / Wikipedia - Mer om NRK - Følg TVNytt.no på Twitter og Facebook


Annonse