Annonse


Over seks milliarder i inntekter for NRK

09.05.2022 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om NRK

I 2021 hadde statskanalen inntekter på over 6 milliarder kroner som de kunne bruke til å lage både radio og TV.


NRK har lagt fram sin årsrapport og der går det fram at allmennkringkasteren fikk inn 5,88 milliarder kroner i statlige tilskudd i fjor. Det er det høyeste tilskudd eller lisens som har kommet NRK til gode noensinne.

I tillegg hadde NRK andre inntekter på 144 millioner kroner, der den store potten var royalties og salg av programmer. Til sammen betyr det statskanalen hadde 6,023 milliarder å rutte med i fjor. Disse pengene går til både radio og TV. Det er 34 millioner mer enn året før.

Hele bedriften gikk med et lite overskudd i fjor på litt under 6 millioner kroner mot et underskudd i 2020 på nesten 13 millioner kroner.

NRK har selvsagt også store kostnader og lønnskostnadene var på 2,915 milliarder i 2021. Det kan også nevnes at NRK har senderutgifter for digital radio på 192 millioner kroner. Litt overraskende, kanskje, har NRK også en kostnad på 503 000 kroner for drift av analog radio. Dette har trolig sammenheng med en mellombølgesender på Svalbard som fortsatt er i drift.

Radio er dermed ganske kostbart sammenlignet med TV, der de sendetekniske kostnadene er oppgitt til 119 millioner kroner. Musikkrettigheter er også noe NRK må grave dypt i lommeboka for å betale. Slike rettigheter kostet allmennkringkasteren 221 millioner kr. i 2021.

Vi kan også nevne at NRK brukt 470 millioner kroner på kjøp av norsk innhold i 2021, de brukte 259 millioner kroner på sportsrettigheter og 118 millioner andre visningsrettigheter. Og som en anekdote brukte statskanalen 66 millioner kroner på reisevirksomhet i året som gikk.

Mer om NRK - Følg TVNytt.no på - og RSS:


Annonse