Annonse

Foreslår nye regler for TV2-konsesjon

31.05.2022 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om Diverse

Medietilsynet foreslår justeringer før ny avtale om kommersiell allmenkringkasting på TV skal lyses ut.


Foto: Medietilsynet

Avtalen mellom staten og TV 2 om kommersiell allmennkringkasting har sikret et nasjonalt nyhetstilbud som produseres utenfor hovedstaden og gitt seerne variert norskprodusert innhold. Det konkluderer Medietilsynet i sin evaluering av avtalen. – Vi foreslår likevel noen justeringer før en ny avtale skal lyses ut, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Evalueringen er en del av beslutningsgrunnlaget når Stortinget til høsten skal ta stilling til om det fortsatt skal bevilges penger til en slik kompensasjonsordning, og eventuelle endringer i avtalen. Den nåværende avtalen med TV 2 gjelder for fem år, og løper til og med 2023.

– Vi har vurdert hvor godt dagens avtale oppfyller de tre mediepolitiske målene om å opprettholde mediemangfoldet, sikre en reell konkurrent til NRK og riksdekkende nyhetssendinger produsert og sendt utenfor Oslo. I tillegg har vi sett på om endringer i mediemarkedet, medievaner og teknologi gjør at avtalen bør justeres, sier Velsand.

Medietilsynet konkluderer med at TV 2 gjennom avtalen om kommersiell allmennkringkasting er et reelt alternativ til NRK, og styrker det norske mediemangfoldet. – Særlig produksjon og formidling av nyheter, norskspråklige programmer for barn og unge og norskspråklig film og tv-drama bidrar her, sier Velsand.

For å fremme produksjon av nyheter med perspektiver og saker utenfor hovedstaden, har avtalen et krav om at TV 2 skal ha en tydelig redaksjonell tilstedeværelse utenfor Oslo. Medietilsynet mener at dette kravet bør videreføres i ny kunngjøring, og foreslår også å legge inn et krav om tilstedeværelse i distriktene.

Medietilsynet foreslår videre å utvide krav til antall temakategorier som den kommersielle allmennkringkasteren må levere på.

– Vår vurdering er at avtalen ikke gir sterke nok insentiver til å produsere smale program, verken tematisk eller for ulike målgrupper. En viktig del av et allmennkringkasteroppdrag er å levere et variert norskspråklig tilbud, og å styrke mediemangfoldet ved å levere innhold som kommersielle aktører i markedet ikke leverer like mye av, sier Velsand. Medietilsynet foreslår videre at det bør vurderes å stille mer konkrete krav til debatt og nynorskandel.

Dagens avtale har et krav om at minst 95 prosent av alle landets husstander teknisk sett skal kunne ta imot TV 2 lineært, og at strømmetjenesten skal være tilgjengelig for alle med normal bredbåndsdekning. TV 2 oppfyller kravene slik de er formulert i avtalen. Men brudd i forhandlingene mellom TV 2 og distributører om avtalevilkår, har ført til at hovedkanalen i perioder likevel ikke har vært tilgjengelig for den aktuelle distributørens kunder.

– Erfaringene så langt viser at kravet i form av teknisk dekningsgrad ikke er helt treffsikkert i dagens distribusjonsmarked. Men før kravet eventuelt endres, må det gjøres en grundig utredning av markedet. En slik utredning må omfatte konkurranseforholdet mellom distributørene, mellom distributører og innholdsleverandører og virkemåten til markedet mot abonnentene, sier Velsand.

Mer om Diverse - Følg TVNytt.no på - og RSS:


Annonse