Annonse

Oppfylte de fleste kravene i 2021

27.06.2022 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om Diverse

TV 2 oppfylte de fleste kravene som allmennkringkaster og mottar full kompensasjon på 135 millioner kroner for 2021, viser tilsynsrapporten fra Medietilsynet.


Foto: Medietilsynet

Avtalen mellom TV 2 og staten varer fra 1. januar 2019 til 31. desember 2023. Som kommersiell allmennkringkaster skal TV 2 blant annet levere egenproduserte daglige riksdekkende nyhetsprogrammer med base i den sentrale nyhetsredaksjonen, norskspråklige programmer for barn og unge og førstegangsvisninger av norsk film og tv-drama.

Også i 2021 førte koronapandemien til perioder med nasjonale pålegg og anbefalinger om hjemmekontor. Dette var årsaken til at TV 2s nyhetsredaktør i 2021 var betydelig mindre til stede i Bergen enn avtalen forutsetter. Dermed brøtt TV 2 deler av kravene til lokalisering av allmennkringkastingsvirksomheten i Bergen.

– Fordi koronapandemien er en hendelse utenfor TV 2s kontroll, vil Medietilsynet hverken avkorte kompensasjonen eller gi sanksjon som følge av bruddet, sier Mari Velsand, direktør for Medietilsynet.

Med 52 prosent norskspråklige programmer på hovedkanalen oppfylte TV 2 kravet om at norskspråklige program skal utgjøre minst 50 prosent av sendetiden. TV 2 hadde en rekke nynorsktalande nyhetsankere og reportere i 2021 og oppfylte kravet om å bruke begge de offisielle målformene.

Mer om Diverse - Følg TVNytt.no på - og RSS:

Annonse