Annonse


Direktøren, ny True Crime-serie på TV2

09.08.2022 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om TV2-gruppen

28. august er det premiere på true crime-serien «Direktøren» på TV 2. Serien belyser saken der forretningsmannen Øystein ble knivstukket en rekke ganger etter en vennemiddag, og nær drept. Saken tok en overraskende vending da han selv ble dømt for legemsbeskadigelse.


Foto: Forretningsmannen Øystein etter at han våknet opp fra koma. Foto: Privat

Det er sommeren 2014, og det amerikanske paret Neil og Eryka skal avslutte sin Europa-ferie med to dager i Oslo. Året før hadde de møtt den norske forretningsmannen Øystein på oktoberfest i München, der han lovet dem husly dersom de skulle til Oslo. Nå tar de ham på ordet, og Øystein åpner dørene for paret. Stemningen er god. Så går alt galt.

Etter en rolig og hyggelig middag forvandler funkis-villaen seg til et åsted. Fra klokken to om natten kommer det en rekke nødsamtaler fra huset, der Øystein blant annet hevder at Neil truer med å drepe ham. Øystein opplever å ikke bli trodd av de som mottar anropene hos politiets nødsentral. Først en time etter første oppringning kommer det en patrulje til boligen. Der finner de Øystein i en blodpøl med døende puls, og med en rekke knivstikk over hele kroppen. Hva har egentlig skjedd i boligen i løpet av disse timene?

Neil blir siktet for drapsforsøk, men saken blir senere henlagt fordi påtalemyndigheten mener han handlet i nødverge. Saken tar så en helomvending, og i 2016 blir Øystein selv dømt i lagmannsretten for å ha vært voldelig mot amerikanerens kjæreste.

Hvordan kan en ubevæpnet person som blir knivstukket en rekke ganger, og nesten drept, ende opp med selv å bli domfelt? Hvordan blir du møtt av politiet hvis du havner i en nødsituasjon? Og kan personligheten og væremåten din ha noe å si for hvordan både politi og rettsvesen behandler deg?

Dette er blant spørsmålene TV 2 og produksjonsselskapet Indie Film ønsker å belyse i serien. Indie Film har forsøkt å få begge parter til å bidra med sin versjon av saken, men det amerikanske paret har ikke ønsket å stille. Regissør Karianne Berge og produsent Carsten Aanonsen forteller at et enormt kildemateriale likevel har gjort det mulig å gå i dybden på saken.

– I arbeidet med serien har vi hatt en unik tilgang på kildemateriale og intervjuobjekter, og dette har gitt oss muligheten til å gå gjennom dører i det norske rettssystemet som vanligvis holdes lukket for offentligheten. Historien viste seg å være full av mysterier, overraskende vendinger og motsetningsfylte perspektiver. Av denne grunn syns vi det er svært leit at amerikanerne ikke har ønsket å snakke med oss, eller tillatt noen fra deres side å stille i serien. Kildematerialet ga oss likevel en sjelden mulighet til å se hva som foregikk bak kulissene hos politiet, påtalemyndigheten og domstolene, og det har vært viktig for å oss å belyse de mange detaljene som ligger bak rettsavgjørelsene som fulgte i årene etter hendelsene denne skjebnesvangre augustdagen, sier Berge og Aanonsen.

I «Direktøren» får publikum høre autentiske lydklipp fra nødsamtalene den kvelden, og se videoopptak fra politiavhør av partene. Seerne får også høre lydklipp fra lagmannsretten der Øystein ble dømt for legemsbeskadigelse. Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, mener det er nødvendig å publisere dette materialet for å belyse saken på en riktig og balansert måte.

– Det er pressens plikt å beskytte enkeltmennesker mot overgrep fra offentlige myndigheter, og med denne serien ønsker vi å vise hvordan man blir møtt av politi og rettsvesen. Denne saken har fått store menneskelige konsekvenser, og her har vi dokumentasjon på politiets håndtering av saken allerede fra før den fatale hendelsen skjedde. Ved å vise dette materialet kan vi oppnå det vi ønsker med serien, nemlig å diskutere enkeltmenneskers rettssikkerhet i Norge, sier Haldorsen.

«Direktøren» har premiere på TV 2 og TV 2 Play søndag 28. august.

Mer om TV2-gruppen - Følg TVNytt.no på - og RSS:

Annonse