Annonse


Høy beskytter for årets TV-aksjon

30.08.2022 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om NRK

Leger Uten Grenser har årets TV-aksjon i NRK, søndag 23. oktober. Kronprinsesse Mette-Marit er høy beskytter.


Kronprinsesse Mette-Marit. FOTO: JØRGEN GOMNÆS / DET KONGELIGE HOFF

TV-aksjonen går i år til Leger Uten Grensers arbeid med å behandle pasienter, utvikle medisiner og gi livreddende helsehjelp. Lindis Hurum har selv jobbet 15 år i glemte kriser og møtt pasienter som venter på å få behandling av en lege.

– Vi er takknemlige for at Kronprinsessen ønsker å sette søkelys på vårt arbeid for å gi helsehjelp og medisiner til pasienter i glemte kriser, sier Lindis Hurum, generalsekretær i Leger Uten Grenser.

– Dette er mennesker akkurat som deg og meg. Se for deg at du ble alvorlig syk, men at ingen tar telefonen når du ringer 113. Det er dessverre tilfellet i mange deler av verden og behovet for helsehjelp er akutt. Jeg gleder meg til å ta fatt på dette viktige arbeidet sammen med fantastiske frivillige og støttespillere, sier Lindis Hurum.

Kongehuset har en lang tradisjon for å stille opp som høy beskytter for TV-aksjonen. 2022 er også Frivillighetens år og TV-aksjonen skal med sine 7000 faste frivillig engasjere alle lokalsamfunn til en livsviktig dugnad.

– Vi er glade for at Kronprinsessen med sitt samfunnsengasjement blir høy beskytter for årets TV-aksjon. TV-aksjonen engasjerer lokalt for at vi sammen kan redde liv globalt. Det er fantastisk at vi år etter år i felleskap med kongehuset, fylkes- og kommunesektoren, skoler, næringsliv og frivilligheten bidrar sammen for en bedre fremtid for millioner av mennesker, sier leder for TV-aksjonen Vibecke Østby.

Mer om NRK - Følg TVNytt.no på - og RSS:

Annonse