Annonse


TV-reklame øker fortsatt, såvidt

19.09.2022 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om Diverse

TV er fortsatt en viktig mediekanal. Omsetningen av TV-reklame har økt i årets første åtte måneder, viser tall fra Mediebyråforeningen.


Foto: Pixabay

– Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen viser at reklamemarkedet, etter årets første åtte måneder, vokser med 4,2 % sammenlignet med samme periode i 2022, og utviklingen samsvarer godt med tidligere prognoser, sier Kristin Brimi, daglig leder i Mediebyråforeningen.

I august ble det omsatt reklame via mediebyråene for 886 millioner. Det utgjør en vekst på 20 millioner fra i fjor, og gjør august til en solid reklamemåned, isolert sett.

Hittil i år er økningen er i stor grad drevet av digitale medier og utendørs, hvor sistnevnte har hatt voldsom vekst gjennom hele 2022.

TV holder seg stabilt mot fjoråret og har en reklameandel på 34,1 %, skriver Mediebyråforeningen. Omsetningen i årets første måneder lå på 2,158 milliarder kroner, mot 2,156 milliarder i 2021.

Den store vinneren hittil i 2022 er utendørs, som vokser med hele 56,3 % mot markedet i fjor. Det er en vekst på 143 millioner, som utgjør over halvparten av den totale veksten i reklameomsetningen.

Mediebarometeret er en månedlig reklamestatistikk fra Mediebyråforeningen. Tallene viser netto inrykket medieomsetning, etter alle rabatter, men før eventuelle provisjoner.

Mer om Diverse - Følg TVNytt.no på - og RSS:

Annonse