Annonse

Gudstjenester opp i Kringkastingsrådet

21.09.2022 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om NRK

Skal NRK drive med forkynning? Dette spørsmålet blir nok stilt i Kringkastingsrådet torsdag 22. september når gudstjenestene i NRK er tema.


Lovsang i Filadelfiakirken i Drammen. FOTO: FRIDA VÅRAKER /NRK

I høst har NRK gjort endringer i sine sendinger av gudstjenester. Det har blitt gudstjeneste på TV hver søndag og det har blitt slutt på samsendinger i radioen. Nå sendes gudstjenestene på TV på NRK1 og i radioen på NRK P1+, ikke lenger på NRK P1.

Dette har ført til at debatten om det er riktig av NRK å sende forkynnende programmer har blusset opp. I Kringkastingsrådet vil professor emeritus Knut Lundby ved Universitet i Oslo, kanalsjef Bjørn Tore Grøtte i NRK Radio og regionredaktør Eivind Undrum Jacobsen i NRK region midt innlede til debatt om temaet.

Siden junimøtet i Kringkastingsrådet er det kommet 185 henvendelser til rådet. Det er et stort sprik i hva det klages på, det vitner også hvilke saker som vil bli drøftet i plenum om. For her vil både vil flytting av Dagsrevyen under fotball-EM, hvordan NRK dekket Pride, Ukraina-dekning, av terror i Nigeria, kildebruk i narkotikasak og bildebruk i rovdyrsak bli tatt opp.

På møtet torsdag 22/9 vil Kringkastingsrådet også få en orientering om sportsdekningen i NRK. Her vil sportsredaktør Egil Sundvor og rettighetssjef Runar Østmo innlede.

Mer om NRK TV - Følg TVNytt.no på - og RSS:

Annonse