Annonse


Vil utvide TV2-avtalen til 8 år

06.10.2022 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om Diverse

Den nye avtalen om kommersiell allmennkringkasting, den såkalte TV2-avtalen, skal utvides fra fem til åtte år fra 2024.


Regjeringen har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Der kommer det også fram styringssignaler for mediepolitikken de neste fire årene, blant annet hvordan den nye TV2-avtalen skal fungere.

Den nåværende avtalen mellom Staten og TV2 går ut 31. desember 2023. Det må derfor kunngjøres en ny avtale i løpet av neste år. En av forskjellene kan bli at avtaleperioden øker fra fem til åtte år.

Regjeringen legger også opp til at kompensasjonen som utbetales begrenses til maksimalt 15 millioner euro årlig ( i dagens verdi omtrent 150 millioner kroner ).

Oppdraget vil omfatte krav om å levere nyhetsprogrammer, programmer for barn og unge og norsk eller samisk film og tv-drama. I tillegg blir debattprogram inkludert i oppdraget, går det fram av budsjettforslaget.

Kravet om at hovedredaksjonen og den sentrale nyhetsredaksjonen må ligge minst 100 kilometer fra Oslo blir videreført. I dag ligger hovedkontoret til TV2 i Bergen.

– Vi trenger et godt alternativ til NRK og ikke minst et sterkt redaksjonelt miljø for nyheter utenfor Oslo. Det er viktig for å opprettholde mediemangfoldet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Mer om Diverse - Følg TVNytt.no på - og RSS:

Annonse