Annonse


Avslutter tilsyn om pengespill

06.12.2022 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om Diverse

Medietilsynet har ikke funnet reklame for pengespill på Discoverys kanaler FEM, MAX, VOX og Eurosport etter å ha kontrollert kanalene gjennom høsten.


Foto: Medietilsynet

Medietilsynet vedtok tidligere i år å pålegge fem tv-distributører å stanse reklame for pengespill som ikke har norsk tillatelse. Siden 1. januar 2021 har Medietilsynet hatt lovhjemmel til å kunne stanse slik tv-reklame. Mens tv-selskapet Viasat Group valgte å slutte å sende denne typen reklame fortsatte Discovery å sende slik reklame fram til 15.august i år, som var fristen fra Medietilsynet .

Kontrollen, som ble gjort i tidsrommet mellom 16. august og 1. desember i år på tv-kanalene FEM, MAX, VOX og Eurosport Norge, avdekket ikke reklame eller sponsoridentifikasjoner for pengespill uten tillatelse.

– Medietilsynet betrakter derfor vilkårene i vedtaket fra 30. mars i år som oppfylt, og vi trekker tilbake varselet om tvangsmulkt, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Selv om Medietilsynets vedtak har stoppet utenlandske pengespill-reklame på de største tv-kanalene som retter seg mot Norge, jobber Lotteri- og stiftelsestilsynet videre med å stoppe den ulovlige pengespilllreklamen på internett og på sosiale medium.

Fra 1. januar 2023 kommer nye innstramminger i loven om pengespel og en ny forskrift, som blant annet gjør det forbudt å medvirke til å tilby eller markedsføre pengespill som ikke har tillatelse i Norge, strengere regler for markedsføring og tydelig informasjon om aldersgrense og kontaktinformasjon til hjelpelinjen.

Mer om Diverse - Følg TVNytt.no på - og RSS:

Annonse