Annonse


Støtter politisk reklame på TV

20.01.2023 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om Diverse

Medietilsynet støtter Ytringsfrihetskommisjonens forslag om å droppe forbudet for politisk reklame på tv.


Foto: Medietilsynet

– Nordmenn bruker mindre tid på tv, og mer tid på digitale medier, der formidlingskraften er minst like sterk. Derfor er argumentene for et fortsatt reklameforbud på tv betydelig svekket, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Forbudet mot politisk reklame på tv var i sin tid ment å sikre likeverdige vilkår for politiske meningsytringer, uavhengig av den enkelte aktørs økonomiske ressurser. Forbudet skulle også bidra til å opprettholde en saklig og nyansert offentlig debatt om kompliserte samfunnsspørsmål på kanaler med sterk påvirkningskraft.

Forbudet mot politisk tv-reklame var ett av mange områder som ble omtalt da Ytringsfrihetskommisjonen i fjor høst la fram sin utredning. Kommisjonens anbefalinger for å styrke ytringsfrihetens kår i Norge har nå vært på høring. Medietilsynet er enig med Ytringsfrihetskommisjonen i at det ikke lenger er grunnlag for å si at tv er mer slagkraftig enn nettbaserte medier som Snapchat, TikTok og Facebook. Tall fra blant annet Norsk mediebarometer fra SSB viser at nordmenn bruker mer tid på digitale medier enn på tradisjonelle medier som tv.

– Endringer i mediebruken, og at den politiske påvirkningen er minst like kraftfull i sosiale medier som på fjernsyn, gjør at Medietilsynet mener det ikke lenger er noen god begrunnelse for å forby politisk tv-reklame, sier Velsand i en pressemelding.

Myndighetene har også pålagt allmennkringkasteren NRK å ha en bred og balansert redaksjonell dekning ved valg, og sørge for at samtlige partier over en viss størrelse skal omtales i den redaksjonelle valgdekningen.

– Vi mener også det er viktig at tilbyderne av audiovisuelle medietjenester så langt som mulig likebehandles, uavhengig av om tjenesten tilbys direkte eller via strømming. Dette taler også for at forbudet mot politisk reklame på tv bør oppheves, sier Velsand.

Mer om Diverse - Følg TVNytt.no på - og RSS:

Annonse