Annonse

Fant flere regelbrudd hos TV-aktørene

23.02.2023 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om Diverse

I 60 % av kontrollene Medietilsynet gjennomført hos TV-kanalene i fjor ble det fastslått brudd på regelverket om reklame på TV. Det kommer fram i en fersk rapport.


De største norske fjernsynskanalene NRK, TV 2, TVNorge og VGTV var inkludert i en stor del av tilsynsarbeidet i 2022. Disse aktørene har gjerne mange programkonsepter som når et stort publikum, og dette medfører at konsekvensene ved brudd på reglene for kommersielt innhold kan bli store. Av fem kontroller som involverte regler for reklame, sponsing og/eller produktplassering, ble det avdekket brudd i tre. Kontrollene inkluderte til sammen fire aktører, ni programserier og tre sportsbegivenheter. For en av kontrollene sluttføres tilsynssaken i 2023, går det fram av rapporten.

Merking av innhold med produktplassering ble fulgt opp med TV 2 ved ny sesong av programmet «Kompani Lauritzen» våren 2022. Medietilsynets vurdering ved visning av første episode var at produktplasseringsmerkingen hadde liten skrift og tidvis svak kontrast i forhold til bakgrunnsbildet. Medietilsynet informerte TV 2 om dette i et veiledningsbrev, og TV 2 justerte merkingen raskt. Videre fulgte dialog og veiledning med tanke på fremtidig merking av produktplassering.

Medietilsynet kontrollerte reglene for reklame, sponsorater og produktplassering i flere av programkonseptene som hadde nylanseringer høsten 2022. De kontrollerte programmene ble vist på TV 2 Direkte/Play (heretter TV 2), TVNorge (heretter TVN) og VGTV. Programmene som ble kontrollert var «Skal vi danse?» (TV 2), «Farmen» (TV 2), «Kompani Lauritzen: Tropp 1» (TV 2), «Bleep» (TV 2), «71 grader nord» (TVN), «Neste sommer» (TVN), «Alltid beredt» (TVN) og «Harm og Hegseth» (VGTV).

Det ble avdekket brudd på regler om produktplassering i kringkastingsloven § 3-7 i programmet «Harm og Hegseth» på VGTV. Videre avdekket kontrollen brudd på kringkastingsforskriften § 3-10 om varighet på sponsoridentifikasjon i tilknytning til programserien «Alltid beredt» på TVN. Programserien «71 grader nord», også på TVN, hadde brudd på kringkastingsloven § 3-7 om produktplassering. Sakene ble fulgt opp med vedtak om sanksjon i form av advarsler.

Mot slutten av 2022 fulgte Medietilsynet opp et publikumstips om bruk av delt skjerm for å vise reklame i en sportssending, som gikk på TV 2. Medietilsynets foreløpige vurdering er at det var brudd på regelverket, og TV 2 er derfor varslet om en mulig sanksjon. Saken følges opp videre i 2023.

Medietilsynet førte også kontroll av sendinger under Vinter-OL 2022. Medietilsynet førte tilsyn med om Discovery Networks Norway fulgte regler om viktige begivenheter, reklameavbrudd og regler for reklame på delt skjerm. Ingen regelbrudd ble funnet.

Det ble heller ikke funnet noen regelbrudd under kontroll med sendinger under fotball-VM på NRK og TV 2. Det ble kontrollert om reglene for viktige begivenheter ble fulgt, samt avbruddregler og regler for reklame på delt skjerm. I tillegg førte Medietilsynet tilsyn med sponseregler og universelle utformingsregler for direkteteksting.

Mer om Diverse - Følg TVNytt.no på - og RSS:

Annonse