Annonse


Forlik mellom TV2 og Viaplay om fotball

08.11.2023 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om Viaplay Group

Viaplay Group og TV 2 har blitt enige om et forlik knyttet til Viaplay Groups erstatningskrav fremsatt 8. september 2022.


Illustrasjon. Foto: Pixabay

Saken gjaldt TV 2s bruk av klipp fra utvalgte Premier League-kamper i sine nyhetssendinger mellom 7. august og 27. august 2022. Viaplay Group har eksklusive rettigheter til å vise Premier League-fotball i Norge fram til 2028.

Dommen fra Oslo tingrett 17. februar 2023 ble anket av begge parter, og ankesaken var berammet til 7. november 2023. Partene har nå inngått forliksavtale, som innebærer at ankesaken trekkes, og dommen fra Oslo tingrett blir rettskraftig. Vilkårene for forliket er konfidensielle.

– Vi er glade for å nå dette forliket med TV 2. Det gir klarhet til markedet og reflekterer vår posisjon om at investeringer i premium sportsinnhold bør beskyttes på en forsvarlig måte, noe som kommer alle parter og seere til gode, forteller Viaplay Group sportsdirektør, Peter Nørrelund.

– Vi ønsker å unngå dyre rettslige prosesser, og vi har kommet til et forlik med Viaplay som vi kan leve med, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Lene Eltvik Vindfeld. – Selv om vi, basert på bransjepraksis, har lagt til grunn en lavere terskel for nyhetsrett enn det tingretten kom frem til, er det fordelaktig å få en rettslig avklaring, slik at både de som eier rettigheter og de som utnytter klipp vet hva de skal forholde seg til.

Mer om Viaplay Group - Følg TVNytt.no på - og RSS:

Annonse