Annonse


TV2 skal kutte 400 millioner, mange må gå

16.11.2023 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om TV2-gruppen

Tidligere i høst ga sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes beskjed om at TV 2 skal redusere kostnadene med om lag 400 millioner kroner. I dag ble planen lagt frem.


Foto: TV 2

I likhet med resten av mediebransjen har TV 2 opplevd økte priser på kjøp av innhold og produksjon, og et krevende reklamemarked. På toppen av høy inflasjon og en svekket norsk krone mistet TV 2 i år også momsfritak tilsvarende 150 millioner kroner, som eneste redaktørstyrte medium i Norge. 

I dag presenterte TV 2 tiltakene som til sammen skal redusere utgiftene i selskapet med om lag 400 millioner kroner.   

– Vi har snudd alle steiner i hele TV 2 og legger nå frem en ansvarlig plan for å komme i mål med kostnadsreduksjonen. Dette er vanskelige, men helt nødvendige grep i det som er en tøff tid. Men vår strategi og våre ambisjoner ligger fast. Vi skal oppfylle våre forpliktelser som allmenkringkaster og fortsette å investere i nye digitale løsninger. Og viktigst av alt, målet er at seerne vil merke så lite som mulig av de kostnadsreduksjonene vi nå skal gjennomføre, sier sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2 Olav T. Sandnes. 

Programredaktør Trygve Rønningen sier at TV 2 vil satse langsiktig og ambisiøst på godt norsk innhold fremover også, til tross for kostnadskutt. Ingen av de største og mest populære satsingene vil berøres. 

– Vi kutter der seerne merker det minst. Så de største norske titlene blir ikke borte. Men vi har gått gjennom hele innholdsporteføljen og justerer publiseringsplanene våre. Så gjør vi i tillegg nye, og litt annerledes avtaler med våre internasjonale samarbeidspartnere. På den måten sikrer vi kvalitetsinnhold til en lavere kostnad, sier Rønningen.

Alle avdelinger i TV 2 må kutte kostnader, også nyhetsavdelingen. Nyhetsredaktør Karianne Solbrække sier at en konsekvens er at nyhetskanalen TV 2 Nyheter nå må produseres med færre ressurser.

– Vi må klare oss med færre journalister i Nyhetene, og må derfor blant annet ta ned ressursbruken på TV 2 Nyheter på dagtid. Det er selvsagt vanskelig for oss, men vi vil gjøre alt vi kan for at vi fortsatt skal levere på det viktige nyhetsoppdraget vårt, sier Solbrække.

I tillegg til kutt i kostnader, ble det tidlig klart at dette også ville få konsekvenser for bemanningen i TV 2. I dag ble det kjent at mellom 45 og 50 ansatte må slutte. Samlet sett må TV 2 klare seg med 120 færre årsverk. Dette inkluderer fast ansatte, midlertidige, frilansere og konsulenter. Flere av disse årsverkene er allerede redusert ved kutt i eksterne årsverk, ved at ledige stillinger ikke har blitt besatt, noen har allerede sluttet, og i september la mediehuset frem tilbud om gavepensjon til medarbeidere over 60 år.

– Vi blir færre ansatte og mister gode kolleger. Dette er selvsagt vanskelig for alle i TV 2. Gjennom hele høsten har vi hatt god dialog med de tillitsvalgte. Nå håper vi tilbud om gode sluttavtaler vil gjøre overgangen så skånsom som mulig for de som ikke lenger skal være med videre, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Lene Eltvik Vindfeld.

Mer om TV2-gruppen - Følg TVNytt.no på - og RSS:

Annonse