Annonse


Staten og TV 2 inngår avtale

30.11.2023 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om TV2-gruppen

Staten, ved Kultur- og likestillingsdepartementet, og TV 2 har i dag inngått en ny avtale om kommersiell allmennkringkasting.


Foto: TV 2

– I en krevende og urolig tid med økende desinformasjon, trenger vi sterke og seriøse nyhetsformidlere. Jeg er derfor glad for at TV 2 påtar seg oppdraget som kommersiell allmennkringkaster for en ny periode, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

TV 2 inngår avtale med staten i fem år. Avtalen vil tre i kraft 1. januar 2024 og vare frem til 31. desember 2028. Staten vil kompensere TV 2 for nettokostnadene knyttet til oppdraget med inntil 150 millioner kroner i året.

– Dette er en viktig avtale for mediemangfoldet. Den sikrer at vi fortsatt har en kommersiell allmennkringkaster med sterk tilstedeværelse i Bergen. Vi trenger gode redaksjonelle miljøer utenfor Oslo-området. Det gir andre perspektiver, ulike historier og nye stemmer i samfunnsdebatten, sier Jaffery.

I 2018 inngikk staten en avtale med TV 2 om å levere allmennkringkastingsinnhold på TV i perioden 2019-2023. Mange av kravene i den gjeldende avtalen vil videreføres i den nye avtalen.

Dette gjelder blant annet kravet om at TV-kanalens hovedredaksjon og sentrale nyhetsredaksjon skal være lokalisert i Norge, minst 100 kilometer utenfor Oslo sentrum. Det er dessuten et nytt krav om at leverandøren skal ha redaksjonelle medarbeidere i nyhetssendingene på minst seks ulike steder.

Øvrige hovedpunkter fra avtalen: TV 2 skal ha daglige nyhetssendinger, TV2 skal tilby norskspråklige programmer for barn og unge, TV 2 skal bruke minimum 300 millioner kroner på førstegangsvisninger av norsk film og tv-drama i avtaleperioden, et gjennomsnitt på 60 mill. kroner årlig.

Det er etablert et regnskapsmessig skille mellom TV 2 sin allmennkringkastings-virksomhet, som skal støttes med offentlige midler, og annen virksomhet, som faller utenfor oppdraget

Mer om TV2-gruppen - Følg TVNytt.no på - og RSS:

Annonse