Annonse


300 000 i bot fra Medietilsynet

19.01.2024 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om TVNorge/Discovery

TV-selskapet Discovery får et gebyr på 300 000 kroner fra Medietilsynet etter å ha brutt regelen om identifisering av sponsor ved flere anledninger.


Foto: Medietilsynet

I forbindelse med et planlagt tilsyn med TVNorge høsten 2023 har Medietilsynet avdekket flere brudd på regelen om varighet for sponsoridentifiseringer. Regelbruddene ble funnet i programmene «Kongen befaler», «16 ukers helvete» og «Jaget».

I tillegg inneholdt sponsoridentifiseringen for filmen «Wonka» ulovlig tilleggsinformasjon i form av utsagn som «Årets julefilm» og «på kino fra 8. desember». Det er ikke lov å ha slagord, utsagn eller egenskapar ved produktet eller tjenesten på slike plakater.

– Hovedhensikten med sponsoridentifiseringer er å opplyse om at programmet er sponset, slik at seerne kan vere ekstra årvakne i møte med det redaksjonelle innholdet. Det er klare regler for hvor lenge sponsorer kan identifiseres i programmer og hva slags tilleggsinformasjon som kan stå på på sponsorplakater, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Kringkastingsloven tillater at hver enkelt sponsor kan bli identifisert i totalt ti sekunder for hver hele time programmet varer. I programmene som ble kontrollert, ble sponsorene identifisert i 20 sekunder i løpet av en time.

Størrelsen på gebyret er fastsatt av Medietilsynet etter en totalvurdering. Blant annet er det sett på hvor grove regelbruddene er og hvor store sponsormidler produksjonen har fått. I denne saken har Medietilsynet også lagt vekt på at Discovery har brutt den samme regelen flere ganger de siste årene. På bakgrunn av dette er gebyret satt til 300 000 kroner, går det fram av en pressemelding.

  • Mer om TVNorge/Discovery - Følg TVNytt.no på - og RSS:

    Annonse