Annonse


Ny dokumentarserie om ulvedebatten

24.01.2024 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om Viaplay Group

Ulven splitter by og land, og ulvedebatten handler om mer enn hvor mange ulver som hører hjemme i Norge. Ulvekrigen viser et unikt innblikk i ytterpunktene av debatten, og har premiere på Viaplay 31. januar.


Foto: Viaplay

Hvert eneste år trekker jaktsesongen jegere, aktivister og også politiet til ulveterritoriene mellom Norge og Sverige. Jegere ser på ulven som et rovdyr og en trussel for lokalbefolkningen, og aktivistene ser på jakten som en urettferdig slakt av den utrydningstruede ulven.

Begge sider er villige til å gå langt enten det er for å beskytte, eller slakte selve symbolet på splittelsen av by og land. Journalist Anders Kvaal er i frontlinjen, og med når jegerne og aktivistene går til krig.

– Seeren kan forvente seg ett intenst møte med mennesker og miljøer som kjemper innbitt for sin sak. Partene hater eller elsker Ulven, og er villige til å bruke alle midler for å seire. Det blir Ulvejakt, sivil ulydighet og politi langt inn i de dype skoger, sier Anders Kvaal.

Han forteller også at partene er oppriktig redd hverandre, og tidvis ender debatten med håndgemeng og skade på eiendom.

– Det å få innpass i disse miljøene har vært krevende da de ikke har tillit til media, eller journalister. De er mistroiske og redd for egen sikkerhet, og det har derfor vært nødvendig med god og lang dialog der produksjonen har vært helt åpen om sin intensjon. Det oppleves krevende å jobbe med begge sider i en betent konflikt, der du den ene dagen følger vernere med politiet på slep, og den andre dagen er med Jegere, sier Anders Kvaal.

I dokumentarserien møter publikum blant annet aktivist Camilla, og får se metoder og forsøk på å ta jegere i ulovlig jakt. Seere blir også kjent med Halvor, som jager ulv og blir utsatt for mulig sabotasje.

Ulvekrigen har premiere 31. januar på Viaplay og TV3. På Viaplay slippes begge episodene, og på TV3 slippes første episode 21:30.

Mer om Viaplay Group - Følg TVNytt.no på - og RSS:

Annonse