Annonse


Økt omsetning og overskudd for TV2

07.03.2024 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om TV2-gruppen

TV 2-konsernet økte omsetningen sammenlignet med 2022, blant annet på grunn av god fart på TV 2 Play, mens resultatet er preget av bortfall av momsfritaket for nyhetsmedier på TV samt et stadig mer krevende mediemarked.


Foto: TV 2 - montasje.

I 2023 hadde TV 2 fortsatt vekst på TV 2 Play og TV2.no. Dette bidro til økte inntekter og en samlet omsetning på 7,3 milliarder kroner, mot 6,6 milliarder i 2022. Driftsresultatet, inkludert resultat av tilknyttede selskaper og operasjonelle finansposter, endte på 186 millioner kroner, mot 79 millioner i 2022.

— Jeg er først og fremst stolt av alle som har stått på i TV 2 det siste året. Sammen har vi levert et solid 2023, et år med krevende kostnadskutt og omstilling. Endringene vi har foretatt er i tråd med strategien vår, de skal sikre TV 2s slagkraft og styrke oss for fremtidens utfordringer, sier Olav T. Sandnes, sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2.   

Som følge av generelle prisstigninger, en svak krone, et tøffere reklamemarked og bortfall av momsfritaket for digitale nyhetssendinger, igangsatte TV 2 høsten 2023 et omfattende kostnadsarbeid. Mediehuset måtte redusere rundt 400 millioner kroner i kostnader med effekt fra 2024.

Sandnes er spesielt fornøyd med veksten på TV 2 Play. Stadig flere tar i bruk strømmetjenesten, og ved utgangen av 2023 hadde ca. 1,8 millioner husholdninger i Norge tilgang til TV 2 Play, enten direkte eller gjennom sin TV-distributør.

— TV 2 og våre folk skjønte tidlig hvor viktig denne satsingen var, og det betaler seg nå. Våre resultater i 2023 er også et bevis på at kvalitetsjournalistikk, sport og underholdning fortsetter å samle seere over hele landet, sier Sandnes, som i 2023 signerte avtalen om allmennkringkasteroppdraget for en ny periode.

– Med de gode seertallene på nye programmer som «Spillet», Toppserien og Eliteserien rett rundt hjørnet, og presidentvalget i USA i vente, kan jeg med trygghet si at det er mye å glede seg til på TV 2 også i 2024, avslutter Sandnes.

TV 2-konsernet omfatter TV 2 Gruppen AS, TV 2 AS, Vimond Media Solutions AS, RiksTV AS, Aventia Media AS, Screen Story AS, TV 2 Invest AS, Broom.no AS, TV 2 Skole AS, Wolftech Broadcast Solutions AS, og Electric Friends AS.  Konsernet hadde i snitt 1.231 årsverk gjennom 2023.

Mer om TV2-gruppen - Følg TVNytt.no på - og RSS:

Annonse