Annonse


Mars: TV-omsetningen fortsetter nedover

16.04.2024 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om Diverse

TV-omsetningen fortsetter tilbakegangen og har en tilbakegang på 8.8 % i 1. kvartal.


Foto: Pixabay

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen viser nedgang i 1. kvartal. – Den totale reklameomsetningen som går via mediebyråer er redusert med 5,4 % sammenlignet med samme periode i fjor, sier Camilla Gåre, daglig leder i Mediebyråforeningen i en pressemelding.

Forhandlingsdirektør for dentsu, Harald Eide-Fredriksen, sier dette om 1. kvartal 2024: – Vi ser en svakere inngang på året enn det vi hadde forventet, og hovedårsaken til dette er nok generell usikkerhet knyttet til den økonomiske situasjonen. Dette fører til tregere budsjettprosesser og generell forsiktighet blant annonsørene. Og så skal vi også huske på at påsken lå i andre kvartal i fjor, som nok har gitt et utslag for mars måned isolert sett i år, sier Eide-Fredriksen.

Digitale medier går tilbake på 2,9 %, som er en reduksjon i medieomsetning på nærmere 28 millioner. Det er display som står for den største nedgangen med nærmere 26 millioner alene, men også søk har nedgang. Sosiale medier ligger omtrent på samme nivå som i fjor, og influencer marketing og video har en samlet oppgang på nærmere 4 millioner.

TV-omsetningen fortsetter tilbakegangen og har en tilbakegang på 8.8 % i 1. kvartal. Dette tilsvarer nærmere 71 millioner sammenlignet med samme periode 2023.

– Utfordringen for TV er at seingen på åpne reklamefinansierte kanaler går ned, og det er særlig de yngste seerne som forsvinner. Flere annonsører enn før revurderer derfor TV-budsjettene, og en del lekker nok til lyd og digitale kanaler. Det er også slik at dette dessverre ikke kan leses direkte ut av kategorien digital video, for det skjuler seg også mye videobruk under både display og sosiale medier, selv om dette er kortere formater og annet materiell. Når det er sagt så er TV på ingen måte dødt, og vi vil nok se en oppgang her utover i andre kvartal, forklarer Eide-Fredriksen.

Lydreklame kan vise til en omsetningsøkning på nærmere 16 millioner fra samme periode i 2023. Det er en oppgang på 13,1 %. Radio har en oppgang 7 % og utgjør omtrent 8 millioner. Podkast viser til nærmest en dobling fra samme periode i fjor på 95,2 %, også denne mediekategorien har en økning på nærmere 8 millioner.

– Moro å se at lyd, som den eneste kanalen hittil i år, fortsetter sin oppgang. Digital utvikling har sørget for at de går motsatt vei av TV, og kan tilby økt potensiell ukentlig dekning i alle aldersgrupper. Og det til en overkommelig pris. En annen faktor som bidrar positivt her er trolig kort produksjonstid, noe som kommer godt med når godkjennelsen av budsjetter drøyer til kort tid før kampanjestart, sier Eide-Fredriksen.

Mediebarometeret er en månedlig reklamestatistikk fra Mediebyråforeningen. Tallene viser netto innrykket omsetning, etter alle rabatter, men før eventuelle provisjoner.

Mer om Diverse - Følg TVNytt.no på - og RSS:

Annonse