Annonse


Får gebyr etter brudd på sponseregler

29.04.2024 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om Diverse

NRK får et gebyr på 150 000 kroner fra Medietilsynet etter to brudd på sponsereglene. Regelbruddene skjedde i forbindelse med en dokumentar og en konsert som ble sendt på tv i desember.


Medietilsynet avdekket i desember at dokumentaren "Klangen av Tine Thing Helseth" hadde tre sponsoridentifiseringer ved begynnelsen og slutten av programmet. Det samme gjaldt en julekonsert med artisten Eva Weel Skram på lille julaften. Det opplyser Medietilsynet i en pressemelding.

– Etter Medietilsynets vurdering er dette en type program der NRK ikke har lov til å motta sponsortilskudd. Vi har derfor gitt NRK et gebyr for regelbruddene, sier direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet, Hanne Sekkelsten.

NRK har opplyst til Medietilsynet at sponseplakater i tilknytning til dokumentaren om Tine Thing Helseth ble brukt ved en feil, men Medietilsynet har likevel funnet det riktig å ilegge gebyr.

– Medietilsynets vurdering er at mange seere kan ha oppfattet NRK-dokumentaren som sponset. I tillegg har sponsorene fått eksponering i strid med reglene. Vi mener derfor bruddet er alvorlig, selv om det har vært utilsiktet, sier Sekkelsten.

Medietilsynet vurderer at konsert ikke fyller krav til hva som kan sponses

NRK har mulighet til å motta sponsortilskudd til visse produksjoner, som idrettsarrangementer og programmer av samfunnsmessig og kulturell betydning, fortrinnsvis viktige nasjonale begivenheter. Når det gjelder julekonserten med Eva Weel Skram, vurderer Medietilsynet at denne produksjonen ikke faller innenfor noen av disse kategoriene.

– Utgangspunktet er at NRK er en ikke-kommersiell medieaktør, som får finansiert sin virksomhet over statsbudsjettet. Også av hensyn til NRKs kommersielle konkurrenter, som er avhengig av reklame og sponsing som finansieringsgrunnlag, er det viktig at NRK praktiserer muligheten for sponsing på en restriktiv måte, understreker Hanne Sekkelsten.

Størrelsen på gebyret er fastsatt av Medietilsynet etter en totalvurdering av bruddenes alvorlighet, der det blant annet er det lagt vekt på at det dreier seg om to programmer som er identifisert som sponset i strid med reglene. Det er også lagt vekt på størrelsen på sponsortilskuddene NRK har mottatt.

Mer om Diverse - Følg TVNytt.no på - og RSS:

Annonse