Annonse


Mai 2024: Ned for TV, opp for lydreklame

17.06.2024 - TVNYTT.NO - Kyrre Dahl - Mer om Diverse

Annonsemarkedet opplever en liten nedgang etter mai, det gjelder også TV, viser Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen.


Foto: Pixabay

Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen viser en liten nedgang etter årets fem første måneder. Det kommer fram i en pressemelding.

– Den totale reklameomsetningen som går via mediebyråer har en akkumulert nedgang på 1,2 % sammenlignet med samme periode i fjor. Det utgjør en nedgang på nærmere 50 millioner kroner, sier Camilla Gåre, daglig leder i Mediebyråforeningen.

TV-omsetningen viser en tilbakegang på 5,5 % etter fem måneder, og det vil si en nedgang på 76 millioner kroner. André Thorsen er leder for media og partner i Atyp, og han kommenterer tallene slik:

– Mai var en fantastisk bra værmåned og mange fridager gjør noe med TV-seingen. Vi håper riktignok dette tar seg opp med forestående store begivenheter fremover, som EM i fotball og OL. Digital video tar heldigvis andeler, og demmer litt opp for fallet i lineær-TV. Kanalene ser dermed ut til å få betalt for sin satsning på annonsefinansierte strømmeplattformer.

Lydreklame kan vise til en omsetningsøkning på nærmere 37 millioner sammenlignet med samme periode i 2023. Det er en oppgang på 17,1 %.

Radio har en oppgang 11,8 %, og det utgjør litt over 23 millioner. Podkast viser fortsatt god vekst fra samme periode i fjor, nærmere bestemt på 83,8 %. Denne mediekategorien har en økning på over 13 millioner kroner.

Når det gjelder printmedier og DM fortsetter den negative trenden. Omsetningen via disse kanalene er redusert med over 56 millioner fra samme periode i fjor, hvor DM står for en nedgang på over 31 millioner (ned 15,6 %).

Utendørsreklame viser en økning på 7,7 %. Dette er en økning på nærmere 22 millioner kroner fra samme periode i fjor. Kino viser en økning på 12,3 %, noe som betyr omtrent 8 millioner kroner.

Digitale medier samlet er på nivå med fjoråret, med en fremgang på 0,3 % akkumulert sett. Dette er en økning på i overkant 4 millioner kroner fra samme periode i fjor. Sosiale medier har en økning på over 18 millioner, og video en økning på litt over 26 millioner. Influencer marketing kan vise til en økning på omtrent 2 millioner kroner. Mediegruppene med nedgang er display (- 4,1 %) og søk (- 5,4 %).

Mediebarometeret er en månedlig reklamestatistikk fra Mediebyråforeningen. Tallene viser netto innrykket omsetning, etter alle rabatter, men før eventuelle provisjoner.

Mer om Diverse - Følg TVNytt.no på - og RSS:

Annonse