Å bruke TV til investeringer

Vi nordmenn er et folk som hele tiden søker etter forskjellige former for spenning, og noe av det aller siste er investeringstrenden som går under navnet cfd handel. Dette er en måte å plassere penger på som er forbundet med meget stor risiko, og det er naturligvis midt i blinken for de risikovillige som bor her på berget!

CFD handel dreier seg i stor grad om å være oppdatert, og den som har kunnskap om hva som rører seg i markedet til enhver tid kan naturligvis dra store fordeler av dette. For en trader som holder på med dette er det to forskjellige former for analyse som gjelder: teknisk og fundamental.

Fundamental analyse dreier seg i stor grad om å tolke nyheter, rentemøter, presseskriv og lignende - og for å holde seg oppdaterte på dette kan tv-mediet være brilliant. Gode nyhetskanaler, både norske og internasjonale, kan gi deg den lille fordelen du behøver for å lykkes med dine investeringer, og husk at du ved å være tidlig ute kan nyte godt av denne kunnskapen for å få dine investeringer til å bli positive.

Husk at nyheter fra et selskap sprer seg som ild i tørt gress og kan få en aksjekurs til å bevege seg i løpet av kort tid, og da gjelder det for en investor å henge med i svingene. Er man for sent ute går man glipp av de beste mulighetene til en høy gevinst, og kan i verste fall ende opp med å tape penger man skyter inn.

CFD handel er spesielt på mange måter og som vi flere ganger har nevnt så er det stor risiko involvert i slik trading. Man skal derfor være oppmerksom på hva det er man driver på med her ettersom man opererer med det som kalles for giring.

Giringen betyr kort og godt at du har muligheten til å investere for beløp som er mye større enn hva du i praksis har på handlekontoen din, og det er nettopp dette som gjør denne handelen så attraktiv. La oss tenke oss et eksempel hvor du inngår en cfd kontrakt hvor du antar at en bestemt aksje vil stige i verdi, og er villig til å sette 10.000 kroner på det.

Du har deretter muligheten til å velge giring selv og hvis du da tar 1:50, så betyr det at verdien på handelen din vil være svimlende 500.000 kroner. Husk at du naturligvis må ha en sikkerhetsmargin på din konto for å kunne inngå slike avtaler, men eksempelet skisserer meget godt hvilke muligheter som finnes - både for gevinst og tap.

Denne tradingformen er foreløpig bare såvidt kommet seg ut av startblokkene, og vi vil utvilsomt se mer av dette her i landet hvis vi retter blikket litt fremover. Husk også at du kun inngår kontrakter som lar deg profitere på en aksjes bevegelser i markedet, og at du ikke eier selve aksjen slik som i tradisjonell handel.

Dette er derfor en form for spekulering som oftest foregår over et svært kort tidsrom - og da gjerne bare en dag. Til slutt minner vi på nytt om at fundamentale nyheter som de du kan finne på en bra finanskanal på TV kan hjelpe deg stort i din jakt på de store avkastningen. Benytt deg av alle de medier du kan for å være best mulig rustet.

Mer om Diverse

18.02.2015 - TVNYTT.NO - ROGER KNUDSEN ---- Følg oss på Twitter